Kommande spelningar

Dizzy Gillespie, 1969

27 februari Stampen kl 21
14 mars  Nordiska museet
18 mars Karlskoga Statt kl 19.30
11 april  Nordiska museet
21 maj   s/s Blidösund
3 sept    s/s Blidösund
1 okt     s/s Blidösund